logo
BORANG PERMOHONAN JAWATAN
( SP-BPMI-BKJ-002 )
 
NOTA:
Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan ini dengan lengkap dan jujur. Maklumat ini akan digunakan untuk menentukan kelayakan pemohon bagi jawatan yang dipohon. Salinan sijil-sijil atau surat akuan hendaklah disertakan bersama borang sijil-sijil asal dan dibawa ketika menghadiri temuduga.

Perujuk peribadi TIDAK BOLEH terdiri daripada ahli keluarga pemohon. Sekiranya boleh salah seorang perujuk peribadi mestilah terdiri dari seorang yang boleh memberi laporan kemajuan akademik pemohon


*

MOHON
 

*

SEMAK